اخبار بازیگران , عکس بازیگران
بیوگرافی

فیلم سجده شکر قاسم رضایی بعد از کسب مدال برنز المپیک

فیلم سجده شکر قاسم رضایی بعد از کسب مدال برنز المپیک

سجده شکر قاسم رضایی در المپیک ریوقاسم رضایی با کسب مدال برنز پایان خوشی را برای کشتی فرنگی ایران رقم